V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem. Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou způsoby řešení konfliktů dle TKI. Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu.  

 

ADHD nebo-li syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, za kterou dítě nemůže. Ale vždyť se většinou projevuje jako zlobivé dítě! Není to tedy pouze nálepka pro jeho nevhodné chování? Webinář bude věnován příčinám a typickým projevům ADHD a jejich rozlišení od klasického zlobení.

 

Na pedagogy jsou ze strany společnosti kladeny velmi vysoké nároky. Očekává se, že učitelé budou dobře vychovávat a vzdělávat své žáky, že jim budou oporou i v situacích netýkajících se přímo výuky. Do práce učitele se kromě odborných znalostí a praktických zkušeností promítají i jeho vlastnosti, učitel bývá do své práce často osobně zainteresován ve smyslu vytváření vztahu se žáky, znalosti jejich osobních problémů i problémů jejich rodin apod. Také proto udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro učitele náročné.

 

Úvodní webinář třídílné série o využití mindfulness v životě a pro omezení stresu se věnuje základním otázkám: Co je to mindfulness (všímavost) a co nám může přinést? Jaké jsou základní principy mindfulness? Jak nám může v životě pomoci? Součástí semináře jsou praktické ukázky mindfulness cvičení.

 

Druhý díl trilogie psycholožky PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D. o využití mindfulness pro omezení stresu přináší především praktické ukázky dvou technik, které mohou využít i úplní začátečníci. Jedná se o metody zaměření na dech a na tělo (Bodyscan).

 

V závěrečném dílu trilogie o využití mindfulness k posílení odolnosti a zvládání stresu se PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. věnuje praktickému představení technik rekapitulace a rozvoje laskavosti k sobě.

Naši partneři